Prof. nadzw. Janis PURINS

Prof. nadzw. Janis PURINS

Profesor nadzwyczajny Łotewskiej Akademii Muzycznej im. J.Vitolsa; Członek Rady Dyrektorów WASBE;