MAŁE GRANDIOSO

MAŁE GRANDIOSO

Małe Grandioso to zespół stworzony aby przygotowywać młodych muzków do gry w Dużej Orkiestrze Grandioso.

W trakcie prób wychowankowie opanowują podstawy gry orkiestrowej i zespołowej.

orkiestra występuje kilka razy w roku na imprezach wewnętrznych oraz w Radomiu i okolicach.

Dyrygentem orkiestry jest Grzegorz Murdza