Kultura Dęta Katowice

Kultura Dęta Katowice

„Na początku było Larmo” albo czym jest projekt Kultura Dęta.

Orkiestry Dęte – nie tylko górnicze, przez wiele lat były niezbywalnym elementem kulturowego krajobrazu Górnego Śląska. Stanowiły wizualny i muzyczny emblemat regionu oraz jeden z nielicznych „typowych obrazków ze Śląska” zgodnie cieszący oczy zarówno samych Ślązaków jak i osób spoza regionu. Jednak orkiestry dęte to nie tylko fenomen muzyczny. Za obecnością orkiestr dętych w naszej rzeczywistości kryła się konsekwentna praca u podstaw, upór, pasja, organizacja, relacje międzyludzkie i społeczne, polityka i wreszcie, a może przede wszystkim wartości, które spajały tę wielopoziomową konstrukcję. Co nam dziś z tego pozostało? Czy trzydzieści lat od rozpoczęcia transformacji orkiestry mogą nam zaoferować coś poza muzyką? Co sposób funkcjonowania orkiestr, ich repertuar, organizacja, talenty mówią nam o nas samych i rzeczywistości, w której żyjemy? Czy ten element tradycji może być progresywny? Projekt Kultura Dęta jest nie tylko miejscem, w którym staramy się podjąć tego rodzaju refleksję, ale także laboratorium, w którym wnioski i obserwacje próbujemy przenosić na realne narzędzia i systemowe rozwiązania.