OGŁOSZENIE ORGANIZATORA

Zespół Roboczy - Stowarzyszenie Polskich Orkiestr Dętych

Fakultatywne / bezpłatne. Obowiązują zapisy.

Zespół Roboczy - Stowarzyszenie Polskich Orkiestr Dętych
Spotkanie fakultatywne / bezpłatne.
Obowiązują zapisy -  TYLKO poprzez aplikację mobilną dla zarejestrowanych uczestników konferencji - zapisy możliwe od 01.02

Miejsce Spotkania: Zostanie ustalone później, zależie od ilości zgłoszeń, jednakże będzie to zapewne jakiś lokal z możliwością zamówienia np. jedzenia.

Celem spotkania jest:

- Wyznaczenie celów i sposobów ich realizacji.
- Opracowanie Statutu.
- Wypracowanie systemu członkostwa.
- Wypracowanie systemu zarządzania.
- Wybór komitetu założycielskiego.

Dla realizacji celów spotkania potrzebujemy wcześniejszych konsultacji, dlatego proszę o kontakt e-mailowy zainteresowane tematem osoby.
NA PEWNO NIE DA SIĘ WSZYSTKIEGO USTALIĆ DOPIERO NA SPOTKANIU.
Proszę więc o konkretne propozycje dotyczące powyższych punktów.
Spostrzeżenia i uwagi z życia wzięte bardzo mile widziane.
Chciałbym aby spotkanie zakończyło się przyjęciem statutu oraz wyborem co najmniej komitetu założycielskiego.

PROSZĘ O KONTAKT:
dariuszkrajewski@grandioso.pl